Escoles

Colònies i estades per escoles i instituts des de P3 fins a 6è de primària i des de 1r fins a 4t d’E.S.O.

La nostra prioritat és que l’infant i jove gaudeixi, es diverteixi i aprengui  a gestionar les seves emocions d’una forma natural, amb eines i estratègies senzilles que pugui traslladar al seu dia a dia i a la seva realitat.

Entenem per competències emocionals el conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds  necessaries per comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals.

El seu correcte domini afavoreix un afrontament a les circumstàncies de la vida amb més grans probabilitats d’èxit.

Els processos d’aprenentatge, les relacions interpersonals, la resolució de conflictes, la consecució i manteniment d’un lloc de treball, etc, són, només, alguns dels aspectes que es veuen afavorits quan es disposa d’una bona competència emocional.

Activitats especialment dissenyades i adaptades en funció del col.lectiu que rebem a les nostres instal.lacions. Personalitzem totes les nostres estades per adaptar-nos al màxim a les vostres necessitats i interessos.